BMR TARIM

BMR TARIM

Geliştirdiği ürünlerle Türk tarımına önemli katkılarda bulunmayı kendine hedef edinen ve yıllardır Ar-Ge faaliyetleri yürüten BMR TARIM; 7 yıllık çalışmaların ardından yurtiçi ve yurtdışında büyük ses getiren B5A Sıvı Organik Gübre'yi 2007 yılında geliştirdi. Tarımda devrim olarak nitelendirilen, sektörde çığır açan, Türkiye ve dünyada ilk olma özelliğine sahip B5A ürününü geliştirerek, ülkemizin gururu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen BMR TARIM; tüm insanlığın sağlıklı beslenmesi, ekolojik dengenin korunması, verimliliğin arttırılması ve tarımdaki ekonomik kayıpların önlenmesi konularında dev bir adım atmıştır.

2011 yılında tarım ürünlerdeki pestisit kalıntılarını yok etmek amacı ile DİCO sıvı organik gübreyi geliştirmiş, bu geliştirdiği ürünü TÜBİTAK’ta projelendirerek raporlattırmış ve pestisitlerdeki etkisini kanıtlamıştır.

2016 yılında ise en gelişmiş formülünü geliştirerek Anatolia-ry’ yi geliştirmiştir.

Türkiye haricinde Avustralya, Arnavutluk, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Hollanda, Almanya, Belçika, Peru, Meksika, Tanzanya, Kenya gibi ülkelere de ihracat gerçekleştirmiştir.
BMR Tarım ve Ürünleri olan B5A,DİCO VE ANATOLİA-ry , tüm denemelere rağmen taklit edilemeyen ve hiçbir şekilde rakip tanımayan ürünlerdir.

"Sağlıklı Toprak, Sağlıklı Ürün, Sağlıkla Hayat."

Misyonumuz

İnsanımızın en iyiye, en kaliteliye layık olduğu prensibiyle hareket eden BMR TARIM, Türkiye'ye ve insanlığa hizmet etmek için bütün kimyasal kanserojen maddelere karşı savaş açarak, sağlıklı beslenmede önemli bir misyon yüklenmiştir. Bu mantaliteyle atılacak adımların sonunda şu amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir.
1- Ülkemizde ve dünyada tarım yapılan toprakları, sentetik ve kimyasal gübrelerden kurtarmak. Arazilerin tahrip olmasını engelleyerek maddi-manevi kayıpların önüne geçmek ve bu paralelde faaliyet göstermek isteyen kesimlere organik gübre imalatıyla destek olmak.
2- Yüzde yüz yerli organik gübre üreterek yerli malı üretim ve tüketimini arttırmak, her yıl gübre ithalatına ödenen fahiş bedellerden çiftçimizi kurtarmak. Türkiye'yi gübrede ithalatçı konumundan, ihracatçı konuma yükselterek ülkemize döviz kazandırmak.
3- Ekolojik, organik tarıma her platformda destek vermek, katkıda bulunmak, teşvik etmek.
4- Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO-Hibrit Tohum) kullanımının ve yaygınlaşmasının önüne geçmek yapılan faaliyetlere destek vermek, bu konuda kamuoyunun bilinçlenmesine katkıda bulunmak. Klasik yerli tohumlar üzerinde araştırmalar yapmak ve yeniden kullanımını sağlamak, yaygınlaştırmak.
5- Tarımsal üretimde çalışan işçilerin sağlıklarını tehlikeye atmayacak nitelikte organik gübreler yetiştirmek.
6- Gübreleme maliyetlerini düşürürken, verimlilik, ürün kalitesi ve çiftçi gelirlerinin arttırılmasının yolunu açmak.
7- Çiftçimizin yeşil gübre kullanımı, saplı kesim, bitki atıklarının toprağa geri verilmesi ve gece sulama yapmak gibi terkedilmiş önemli uygulamaların yeniden hayata geçirilmesini sağlamak. Tarımda yapılan yanlış uygulamaların sona ermesi için bilinçlendirme organizasyonlarına imza atmak.